Taiwan Democratic Self-Government League

From Wiki31en
Jump to: navigation, search

The Taiwan Democratic Self-Government League (TDSGL) 臺灣民主自治同盟 / 台湾民主自治同盟 Taiwan Minzhu Zizhi Tongmeng, aka Taimeng 台盟

Chairpersons

no date name note
1 1949 Xie Xuehong 谢雪红 1958 deactivated
2 1979 Cai Xiao 蔡啸
3 1983 Su Zeheng 苏子蘅
4 1987 Lin Shengzhong 林盛中
5 1988 Cai Zemin 蔡子民
6 1997 Zhang Kehui 张克辉
7 Dec 2005 Lin Wenyi 林文漪 incumbent

reference