Yi Wanyong

From Wiki31en
Jump to: navigation, search

Marquis Yi Wanyong 李完用 (17 Jul 1858 - 12 Feb 1926) was a Korean politician.

History